Descripció del contingut

1.Què és comunicar?
Què volem comunicar?
Com podem comunicar-ho?
Escrit, notícia al diari o a Tv, cartell, díptic, missatge WhatsApp, internet…
Internet: Web, blog, xarxes socials…
Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, youtube…(Introducció, pros i contra de cadascuna d’ aquestes eines)

2. Sinergies amb les xarxes socials de la nostra entitat.
Importància del missatge que volem transmetre.
Elecció d’ una bona imatge o vídeo que acompanyi el text.
Claus d’una bona campanya de comunicació i sensibilització:
Missatge.
Dades que ha d’incloure.
Que pot acompanyar: Imatges, vídeos…
Principals errors que cometem a l’hora de pensar i executar una campanya.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Sòcies, voluntaris/es i altres persones vinculades amb el món associatiu a Catalunya, que vulguin formar-se al voltant de la comunicació i difusió de l’entitat, mitjançant les xarxes
socials

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs