Descripció del contingut

Les relacions administració-entitats: la subvenció, el conveni, el contracte. Com estar al dia de les subvencions: on es poden demanar subvencions; canals de difusió: els diaris oficials, els serveis i publicacions d’assessorament, Internet. Disseny de projectes per a subvencions: disseny de projectes; pautes a seguir; aspectes a tenir en compte; documentacions complementàries. Directrius de les administracions sobre tramitació i justificació de subvencions

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents d’associacions i entitats. Persones que habitualment dissenyen projectes per sol.licitar subvencions

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.