Descripció del contingut

1. Nou escenari per al tercer sector en la comunicació i la informació.
2. Conceptes bàsics de màrqueting.
3. Identificació del públic objectiu i estratègies de comunicació.
4. Pla de comunicació i difusió.
5. Accions promocionals: concepte i finalitat.
6. La comunicació interna a l’entitat.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Professionals i membres d’entitats socials i de voluntariat interessats en la comunicació i el màrqueting dins d’una entitat, així com en temes de gestió i de direcció d’entitats.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs