Descripció del contingut

1. La proposta educativa d’Aprenentatge Servei (ApS)
– Presentació conceptual de l’aprenentatge servei com a metodologia educativa.
– Presentació i breu anàlisi, de diverses experiències modèliques o consolidades d’aprenentatge serv ei. L’ApS al món i a Catalunya.
– Els elements bàsics de l’ApS.
2. De les necessitats de l’entorn a l’elaboració d’un projecte d’ApS.
– Debat entre els participants, partint de les necessitats dels barris i de les possibilitats de les entitats de’esplai.
– Elaboració de projectes aplicables d’ApS.
3. La millora dels projectes d’ApS.
– Indicadors de qualitat dels projectes d’ApS.
– Avaluació i seguiment dels projectes d’ApS.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents, responsables o coordinadors/es d’associacions i/o entitats socials i educatives que dinamitzin espais, activitats i grups de joves

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs