Descripció del contingut

1. Vincle afectiu.
2. Gestió de les emocions.
3. L’agraïment dels voluntaris.
4. Gestió de conflictes.
5. Les competències emocionals: concepte i tipologies.
6. Educació emocional: recursos pràctics.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Professionals i membres d’entitats socials i de voluntariat que realitzen la seva intervenció en directe amb els usuaris.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.