Descripció del contingut

1. La web 2.0, el pla de comunicació per a l’entitat i recull de terminologia.
2. El procés de planificació.
3. Accions.
4. Mesurar les accions. Les estadístiques.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres, socis, voluntaris i altres persones vinculades amb el món associatiu. El curs es dirigeix concretament a persones que vulguin dominar les eines de comunicació 2.0.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs