Descripció del contingut

1. La comunicació: fonaments i conceptes bàsics
1.1. Fonaments i conceptes bàsics
1.1.1. Els pilars de la comunicació
1.1.2. Tipus de comunicació
1.1.3. Les interferències comunicatives
1.2. Tècniques per millorar la comunicació en l’acció voluntària
2. L’assertivitat com a estil comunicatiu del voluntariat
2.1. Bases de l’assertivitat
2.1.1. Definició, components i drets de l’assertivitat
2.1.2. Exemples de conductes assertives i no assertives
2.2. Estratègies i tècniques per a ser assertiu en l’acció voluntària

Destinataris i requisits mínims d’accés

Curs adreçat a persones que ja tenen experiència desenvolupant la seva acció voluntària en el marc d’entitats socials i especialment a aquelles persones que fan atenció directa.

Convocatòries previstes

Nom Dates del curs Data límit d'inscripció Lloc
COMUNICACIÓ I ASSERTIVITAT EN EL VOLUNTARIAT 20/10/2023 – 21/10/2023 Manresa