Descripció del contingut

1. Teoria del conflicte i aprenentatge d’eines necessàries per analitzar els conflictes de manera autònoma.
2. Anàlisi de dos conflictes presents en l’escenari internacional (context, història, agents, perspectives de futur).
3. Adquisició d’eines d’educació per la pau: reflexió sobre la perspectiva del conflicte, la prevenció i la transformació dels conflictes.
4. Reflexió sobre la participació activa de la societat civil com a agent de transformació i canvi i coneixença d’alternatives i moviments de resistència pacífica locals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones implicades en l’associacionisme, la cooperació i el voluntariat, que vulguin aprofundir o renovar el seu discurs de comprensió social des d’una perspectiva crítica i activa.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs