Descripció del contingut

Associacionisme i democràcia, futur, sentit i identificació del fet associatiu. Relació associacionisme i administracions. Projecte de l’entitat i recursos humans. Marc jurídic. Finançament.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents que fa poc que desenvolupen la seva tasca en l’associació i/o que dirigeixin entitats recentment creades o d’altres interessats a crear una associació i conèixer els elements bàsics per al seu funcionament.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.