Descripció del contingut

Concepte de Gent Gran. Característiques psicològiques, sociològiques i demogràfiques. La intervenció des de les entitats de voluntariat. Marcs i tipus d’intervenció. Perfil i funció del voluntari. Habilitats, tècniques i recursos per a treballar amb gent gran.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones motivades per al camp de la tercera edat que comencen a col.laborar com a voluntaris en una entitat que treballa en aquest camp, o altres que ja hi col.laboren i volen fer alguna formació.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs