Descripció del contingut

Emergències. Urgències traumàtiques. Urgències mèdiques. Farmaciola. Informació complementària.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris interessats en tasques de socors i emergències i, principalment, estudiants que treballaran en l’àmbit de la salut i en el món de l’educació, i al públic en general.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs