Descripció del contingut

Definició i diversitat del voluntari. Opcions, sentit i valors de l’acció comunitària. Anàlisi de les mancances de l’entorn. El voluntariat com a resposta, El voluntari: motivacions bàsiques, perfil. La intervenció segons àmbits. Els projectes: l’organització, el treball en equip, les funcions i els nivells d’intervenció. Les entitats de voluntariat. L’associacionisme a Catalunya. El marc legal del voluntariat. Drets i deures del voluntari. La subdirecció general de Cooperació Social i Voluntariat.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones a partir de 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l’acció voluntària o a iniciar un procés de formació en aquest àmbit.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.