Descripció del contingut

– Quin és el paper dels professionals, voluntaris i usuaris a l’entitat.
– Com organitzar l’equip: tasques, funcions i organigrama.
– Com exercir el lideratge de l’equip.
– Com motivar i formar els equips.
– La gestió de la comunicació.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Responsables de voluntaris i persones que treballen dins l’associació.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs