Descripció del contingut

– Tècniques de creativitat.
– Tècniques de planificació encarada a l’eficiència.
– Eines i mètodes d’anàlisi d’escenaris (arbres de problemes, anàlisi de participants)
– L’avaluació de projectes d’intervenció social.
– Monitoreig i valoració de l’impacte.
– Factors de qualitat en la planificació del projecte: pertinença, factibilitat i viabilitat.
– Mètode del marc lògic: instrument de disseny i gestió de projectes d’intervenció social.
– Identificació del tipus de projecte: mètodes d’anàlisi participatiu.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Professionals i membres d’entitats socials i de voluntariat interessats en el disseny, seguiment i avaluació de projectes, així com en temes de gestió i direcció d’entitats.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs