Descripció del contingut

Aquest curs és el 4t mòdul de l’itinerari formatiu de Primers auxilis psicològics.

Té per objectiu:

Conèixer el procés natural i personal de superació d’una pèrdua o incident crític per poder identificar aquells casos en què la persona no acaba de superar-ho.

Els continguts d’aprenentatges són:

Unitat 1.- La pèrdua i el dol.

 • Procés de superació
 • La pèrdua
  • Tipus de pèrdues
 • El dol
  • Etapes i tasques
  • Etapes i tasques: atordiment i xoc
  • Etapes i tasques: negació i evitació
  • Etapes i tasques: connexió i integració
  • Etapes i tasques: creixement i transformació

Unitat 2.- El dol complicat

 • El dol complicat
  • Reconeixement i causes
  • Dol desautoritzat

Unitat 3.- La mort

 • La mort
  • Comunicació amb el difunt

Unitat 4.- Estrès posttraumàtic

 • Estrès posttraumàtic
  • Trauma
  • Símptomes
  • Freqüència d’aparició segons el trauma
  • Dificultats en la detecció
  • Quan s’està més exposat a patir
  • Conseqüències

 

Destinataris i requisits mínims d’accés

S’adreça a persones voluntàries que estan en contacte amb persones que viuen situacions difícils, siguin causades per incidents crítics (aiguats, incendis, accidents, etc.) o per situacions estressants (divorcis, problemes econòmics, soledat, etc.).

Es recomana un nivell bàsic de competències digitals, principalment en navegació per Internet, correu electrònic, processament de textos i/o ús dels principals programes d’ofimàtica (per exemple, Microsoft Office o LibreOffice) i altres espais de comunicació (ús de fòrums, eines de videoconferència, xarxes socials…). És necessari que l’alumne/a disposi d’un ordinador (no tauleta ni altre dispositius mòbils) amb connexió a Internet i navegador. Necessitarà altaveu i un programa que el permeti veure vídeos per a visualitzar el material addicional (no obligatori) del mòdul.

També es recomana haver realitzat el 1r mòdul de Primers auxilis psicològics: La resposta emocional en situacions critiques, el 2n mòdul La Intervenció en situacions crítiques i el 3r mòdul Resiliència: Superació d’una situació crítica

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs