Descripció del contingut

1. Tipus de llicències lliure i com utilitzar-les: conèixer diferents tipus de llicències de programari per ordinadors, mòbils i eines en el núvol, entendre les conseqüències principals de l’ús de les llicències.
2. Fonts segures per descarregar programari lliure en català: repositoris coneguts i segurs de programari lliure que ofereixen l’idioma català.
3. Programari lliure per l’ofimàtica, la gestió de l’entitat, la comunicació interna i externa i la gestió de projectes.Presentació d’eines de programari lliure en les diferents àrees de gestió d’una entitat no-lucrativa, d’on descarregar-les, configuració bàsica i com importar i exportar dades de diferents.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones sòcies, voluntàries i altres vinculades amb el món associatiu a Catalunya, concretament a les persones vinculades a la comunicació i difusió de l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs