Descripció del contingut

1. Comptabilitat analítica i per projectes.
2. La gestió de la tresoreria.
3. La preparació i seguiment del pressupost com a eina de gestió.
4. La rendició de comptes com a eina bàsica de transparència.
5. Aplicació de la Llei de transparència a les entitats de voluntariat.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris, dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs