Descripció del contingut

Mòdul 1: Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu: seguretat i salut en les activitats.

– Nou context per a les entitats de lleure.

– La realització d’activitats de lleure dins la situació d’excepcionalitat sanitària.

– Marc educatiu.

– Mesures de protecció i prevenció.

– Protocols d’actuació i gestió administrativa de la prevenció.

– Situació excepcional en un moment excepcional.

Mòdul 2: Recursos, jocs i activitats adaptades a les mesures de seguretat.

– Aportacions del lleure educatiu a l’estiu.

– Adaptació de les activitats a la programació: ajust d’objectius i activitats a l’estiu.

– Guia de recursos específics per a l’estiu.

– El quotidià a les activitats d’estiu.

– Gestió de situacions complexes.

Mòdul 3: Dimensió acompanyament i suport emocional

– Gestionar la por a la incertesa i al desconegut.

– El retrobament amb el grup en condicions diferents.

– Models d’acompanyament

Destinataris i requisits mínims d’accés

Adreçat a monitors, monitores i personal d’intervenció; en centres de lleure educatiu que aquest estiu vulguin iniciar les seves activitats en un estiu diferent.

 

L’avaluació és continuada. L’avaluació continuada és mesura amb la participació i entrega d’activitats a l’aula virtual.

El tutor de cadascuna de les formacions en línia farà un seguiment personalitzat per a cada un dels estudiants en base a la seva participació en el Aula Virtual i el lliurament de les activitats proposades. Aquesta revisió es realitzarà dins el període que va des de la data de finalització del curs fins a 7 dies després. La nota final d’aquesta avaluació serà APTE en cas que l’estudiant superi al menys el 75% de les activitats obligatòries amb una nota igual o superior al 50% de la puntuació màxima. En cas contrari, l’avaluació es donarà per NO APTE seguint amb els paràmetres de correcció esmentats anteriorment.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs