Descripció del contingut

Dades sobre la problemàtica:
1. Introducció
2. Enquestes i recerca
3. Notícies
Revisió de les diferents definicions i concepte del maltractament.
Formes de maltractament : Definicions i prevalença:
1. Físic
2. Sexual
3. Psicolòagic
4. Econòmic
5. Abandonament
6. Negligència i vulneració de drets
7. Indicadors de sospita
Àmbits : on es pot presentar el maltractament
1. Familiar/domèstic
2. Institucional
3. Estructura o social
La complexitat del fenomen
La detecció : Els factors de risc
1. Definició risc
2. Els diferents tipus de factors de risc:
– Avaluació dels maltractaments.
– Aspectes legals vinculats a la intervenció.
– Aspectes legals protectors i sancionadors
– Protocol a seguir en cas de detectar una possible situació de maltractament

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que actuen en l’àmbit d’atenció a la gent gran.

Convocatòries previstes

Nom Dates del curs Data límit d'inscripció Lloc
LA DETECCIÓ DEL MALTRACTAMENT A PERSONES GRANS: EL PRIMER PAS PER A COMBATRE’L 29/02/2020 – 29/02/2020 28 de Febrer de 2020 Vilanova i la Geltrú
LA DETECCIÓ DEL MALTRACTAMENT A PERSONES GRANS: EL PRIMER PAS PER A COMBATRE’L 20/03/2020 – 20/03/2020 19 de març de 2020 Barcelona

Escoles que imparteixen el curs