Descripció del contingut

1.- Què entenem per salut?

    1.1.- Paradigma biomèdic i paradigma biopsicosocial

2.- Marc específic del voluntariat als centres de salut

3.- Pautes d’actuació del voluntariat als centres de salut

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries i aspirants voluntàries en àmbit hospitalari, sociosanitari o atenció primària

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.