Descripció del contingut

1. Coordinació i gestió de persones voluntàries.
Reflexions prèvies.
Context actual del voluntariat: nova època, nou voluntariat.
Motivacions.
Itinerari del voluntariat en una organització: des de la seva arribada fins a la seva desvinculació a l’equip.
2. El coordinador de voluntaris
Perfil, competències i funcions.
Acompanyant en l’acció: claves formatives.
Lideratge i direcció d’equips.
3. Els equips humans
Lideratge i direcció d’equips.
Equip de voluntaris: la relació amb el coordinador; la relació amb l’equip assistencial/referent; la relació amb les persones ateses.
Equip de professionals/personal assalariat.
Relació amb els voluntaris.
Relació amb el coordinador de voluntaris.
4. Marc organitzatiu i legal
Reunions d’equip.
Documentació tècnica: llei del voluntariat, acord de col·laboració, llei de protecció de dades, drets d’imatge, qüestionari de salut, identificació, assegurança, pla d’evacuació, etc.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Professionals i membres d’entitats socials i de voluntariat, amb funcions directives, especialment amb la responsabilitat de coordinar persones que formen part d’ella. També els responsables d’acollir nous voluntaris i de facilitar la seva incorporació.
Qualsevol persona interessada en l’àmbit del voluntariat, la gestió d’entitat i especialment en la gestió dels equips humans.

Convocatòries previstes

Nom Dates del curs Data límit d'inscripció Lloc
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT EN LÍNIA 09/10/2024 – 09/12/2024 23/10/2024

Escoles que imparteixen el curs