Descripció del contingut

1. Definició de catàlegs: identificació dels projectes a desenvolupar amb voluntariat a la nostra organització; elaboració de catàlegs sobre la base dels projectes; Revisió i actualització dels catàlegs.
2. Captació: Identificació de les necessitats d’incorporació del voluntariat; orientacions per a la planificació de les accions de captació; avaluació de les accions de captació.
3. Acollida i orientació: Informació prèvia; entrevista i/o sessió informativa/ selecció i orientació; formació/informació sobre la institució.
4. Incorporació; l’alta com a voluntari/ària de l’organització: el full de compromís.
5. Compromís: donar a conèixer el projecte i les accions concretes en què participarà; permanència i continuïtat del voluntari/ària a l’activitat; formació bàsica per a la intervenció.
6. Participació: en l’equip de treball de l’activitat; en la vida associativa i en la vida institucional.
7. Sortida: seguiment de la inactivitat; reincorporació del voluntari/ària a una nova activitat; protocols i procediments per efectuar les baixes.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Coordinadors i coordinadores de voluntariat que vulguin establir un sistema complert de gestió del voluntariat i/o que vulguin tenir-ne més coneixements i mitjans.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs