Descripció del contingut

1. Que ens aporta Facebook per la comunicació de l’entitat? Analitzar les oportunitats que ofereix Facebook per l’entitat, avantatges i punts febles, implicacions per la comunicació.
2. Transformar un perfil en pàgina: aprendre a transformar el perfil en una pàgina d’admiradors/es per l’entitat.
3. Configuració de la pàgina, privacitat i seguretat: conèixer les diferents opcions de configuració de la pàgina, i la configuració de privacitat i seguretat.
4. Publicació i estadístiques: com preparar i publicar continguts i analitzar l’impacte.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Sòcies, voluntàries i altres persones vinculades amb el món associatiu de Catalunya,concretament vinculades amb la comunicació de l’entitat, que tinguin coneixements pràctics sobre xarxes socials i eines en línia (blocs, Facebook i Twitter).

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs