Descripció del contingut

1. La participació democràtica.
Què vol dir participar?
La participació: pilar bàsic de la societat democràtica.
Models de participació.
Escala de participació.
Espais i estructures de representativitat , decisió i responsabilització.
2. Mètodes de participació democràtica.
La participació com a mètode.
L’aprenentatge de la participació.
Com gestionar la participació democràtica.
Les estratègies pel foment de la participació democràtica.
3. El foment de la participació dels infants i joves.
Conceptes claus (dret, autonomia, responsabilització, decisió…).
Condicions per a la participació: voler, poder i saber (coneixements, habilitats i actituds).
La relació participativa: dimensió personal i dimensió col·lectiva.
4. Tècniques: habilitats i dinàmiques de grup per a la participació democràtica i la dinamització de grups.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Joves voluntaris d’entitats d’associacionisme educatiu, monitors/es, caps, dinamitzadors/es juvenils i directors/es de lleure, tot i que la proposta està oberta a qualsevol membre i dirigent d’organitzacions d’iniciativa ciutadana.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs