Modalitat:Presencial
Durada:20 hores
Etiquetes:

Descripció del contingut

1. El rol i les funcions del formador.
2. Competències del formador: habilitats comunicatives i socials
- Competències psicopedagògiques.
- La parla i l’expressió.
- La veu i la mirada.
- La conquesta dels receptors.
- Tractament de les interrupcions.
- Capacitat per a reconduir la sessió.
3. Detecció de necessites formatives:
- Estratègies de detecció.
- Instruments.
- Elaboració del Pla de formació.
4. La sessió de formació:
- Disseny de l’acció.
- Planificació.
- Realització.
- Avaluació.
5. Metodologia i recursos:
- El treball en grup.
- El joc de rol.
- La dinàmica de grups.
- Recursos audiovisuals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Professionals i membres d’entitats socials i de voluntariat, amb funcions tècniques i directives, especialment amb la responsabilitat de coordinar persones que formen part d’ella. També els responsables d’acollir a nous voluntaris i de facilitar la seva incorporació.
Qualsevol persona interessada en l’àmbit del voluntariat, la gestió d’entitat i especialment en la gestió dels equips humans i la formació dels seus voluntaris.

No hi ha convocatòries
Escoles que l’imparteixen