Descripció del contingut

1. Voluntariat: concepte, diferència amb altres projectes i impacte.
2. Participació de grup: creació, cohesió i autogestió de grups.
3. Cultura: concepte d’identitat, concepte de cultura i interculturalitat.
4. La perspectiva positiva del conflicte: concepte de conflicte, resolució i transformació de conflictes.
5. Desigualtats, injustícies socials i drets humans.
6. Coneixement d’altres projectes i experiències de voluntariat de curta durada.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones que participen en camps de voluntariat i/o solidaritat internacional per primera vegada, i totes aquelles persones interessades en la participació global.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs