Descripció del contingut

El paper de les associacions en la societat relacional: el sentit de l’associacionisme en la societat democràtica; elements de l’entorn que afecten la gestió, avui; els actors presents i les relacions d’intercanvi; perspectives de futur. El projectes de l’entitat: Concepte d’organització; elements de la planificació i dels projectes; disseny de l’avaluació. Requeriments legals i fiscals: possibles tractaments legals de les entitats; implicacions de cada forma; obligacions fiscals. El control econòmic i fonts de finançament: instruments bàsics de control econòmic; el pla de finançament; fonts de finançament: llei de fundacions i mecenatge, patrocini, subvencions des de els diferents nivells de l’administració, convenis i contractes

Destinataris i requisits mínims d’accés

Curs adreçat a persones, impulsors i membres d’entitats associatives, majors de 18 anys, que volen introduir-se i aprofundir en els temes de gestió. Pensat per fer un recorregut per els diferents aspectes de l’administració i direcció per una banda, reflexionar sobre la feina que ja realitzen i, per l’altra, adquirir eines pràctiques per portar la gestió del centre.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.