Descripció del contingut

1. Les creences i pensaments en l’acció voluntària. Creences i pensaments: classificació, formació i tipus. Canviar les creences i els pensaments.
2. Les emocions en l’acció voluntària.
Les emocions versus la raó. L’educació emocional.
3. L’escolta activa en l’acció voluntària. Escolta versus sentir. L’escolta activa
4. La comunicació interpersonal en l’acció voluntària. La comunicació: conceptes bàsics. Estils comunicatius: l’assertivitat.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Curs adreçat a persones que ja tenen experiència desenvolupant la seva acció voluntària en el marc d’entitats socials i especialment a aquelles persones que fan atenció directa.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.