Descripció del contingut

La societat ens demana: anàlisi de les mancances de l’entorn. El voluntariat com a resposta. La persona voluntària: motivacions i perfil. Drets i deures dels voluntaris. Ajudar els monitors a les activitats d’estiu: una experiència de voluntariat. El valor educatiu de les activitats d’estiu. El projecte de la colònia. Feines i funcions de l’ajudant de monitor. Pautes d’actuació en relació als infants, a l’equip i a les famílies.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones majors de 16 anys que vulguin iniciar la seva tasca de voluntariat en centres d’educació en el lleure.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.