Descripció del contingut

Aquest curs és el 2n mòdul de l’itinerari formatiu de Primers auxilis psicològics.

Té per objectiu:

Identificar les fases que està vivint una persona durant i després d’un incident crític per tal d’oferir l’ajuda de manera empàtica i el més ajustada possible a les seves necessitats

Els continguts d’aprenentatges són:

Unitat 1.- Les fases de la intervenció en situacions crítiques

1.1. Restablir la seguretat

1.2. Bases del model d’intervenció

1.3. Fases del model d’intervenció

1.3.1. Seguretat i protecció. Primera fase de suport (Impacte)

1.3.2. A) Expressió emocional. Segona  fase de suport (Reacció)

  1. B) La protecció de la intimitat com a mostra de confiança. Segona fase de suport.

Unitat 2.- La comunicació: què comuniquem i com

2.1. La relació d’ajuda

2.1.1. Elements durant la comunicació

2.1.2. La confiança

2.1.3. L’empatia: treball de fons

2.1.4. L’empatia

2.1.5. La comunicació no verbal

Unitat 3.- Les creences

Destinataris i requisits mínims d’accés

S’adreça a persones voluntàries que estan en contacte amb persones que viuen situacions difícils, siguin causades per incidents crítics (aiguats, incendis, accidents, etc.) o per situacions estressants (divorcis, problemes econòmics, soledat, etc.).

Es recomana un nivell bàsic de competències digitals, principalment en navegació per Internet, correu electrònic, processament de textos i/o ús dels principals programes d’ofimàtica (per exemple, Microsoft Office o LibreOffice) i altres espais de comunicació (ús de fòrums, eines de videoconferència, xarxes socials…). És necessari que l’alumne/a disposi d’un ordinador (no tauleta ni altre dispositius mòbils) amb connexió a Internet i navegador. Necessitarà altaveu i un programa que el permeti veure vídeos per a visualitzar el material addicional (no obligatori) del mòdul.

També es recomana haver realitzat el 1r mòdul de Primers auxilis psicològics: La resposta emocional en situacions critiques.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs