Descripció del contingut

L’actitud lúdica: la manera d’encarar la dinamització d’activitats de joc. Diferents models organitzatius d’activitats de joc. El rol del dinamitzador en funció de diferents tipologies d’activitats de joc. Aspectes tècnics vinculats a l’organització d’activitats de joc.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris i voluntàries que volen dinamitzar i/o impulsar activitats de joc.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs