Descripció del contingut

El joc de taula com a eina educativa.
Jocs de taula competitius o cooperatius?
L’actitud davant del joc.
El paper de l’animador/conductor del joc.
Recull de jocs de taula no convencionals per a diferents edats.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris i voluntàries que volen participar en activitats de joc del Cae , o que habitualment condueixen grups d’infants i d’adolescents, o monitors i monitores de lleure. És desitjable que es tingui experiència en activitats de lleure, com a dirigent o com a participant.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs