Descripció del contingut

1. Què és l’impost de societats?
– Obligació de totes les entitats de presentar l’impost de societats.
– On es presenta.
– Com i quan es presenta.
– Obligacions comptables.
2. Càlcul de l’impost de societats per a entitats no lucratives.
3. Tractament dels donatius i convenis de col·laboració.
4. Confecció de la declaració de l’impost de societats.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris, dirigents, responsables, cordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs