Descripció del contingut

1. Manipuladors d’aliments: Cadena alimentaria; el paper del manipulador d’aliments; manipulació dels aliments específics de l’activitat voluntària; malalties de transmissió alimentaria; higiene personal: neteja, hàbits higiènics, estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.
2. Higiene alimentaria.
3. Perills alimentaris.
4. Especificacions higiènic sanitàries i característiques dels aliments (Informació de productes alimentaris)etiquetat, caducitat, composició.
5. Conservació dels aliments
6. Pràctiques higièniques en els locals i transport destinats a la manipulació dels aliments
7. 10 Regles d’or de l’OMS per a la preparació higiènica dels aliments
8. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
9. Autocontrol en locals on es manipulen aliments.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que intervenen en projectes i activitats de distribució alimentària.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs