Descripció del contingut

Aquest curs és el 1r mòdul de l’itinerari formatiu de Primers auxilis psicològics.

Té per objectiu:
Aprendre nocions bàsiques per entendre com les persones reaccionen davant d’una situació estressant o traumàtica per saber-la identificar i, conseqüentment, saber algunes estratègies per abaixar l’estrès.

Els continguts d’aprenentatges són:

Unitat 1.- L’estrès
1.1. Vivències estressants i crítiques
1.2. L’estrès en el temps: un nou equilibri
1.2.1. L’estrès mantingut en el temps
1.3. Crisi, estrès i trauma
1.4. Reacció fisiològica, psicològica i social

Unitat 2.- Resposta davant situacions estressants
2.1. Reacció fisiològica, psicològica i social
2.2. Reacció emocional
2.3. Tipus d’emocions
2.4. Estratègies d’afrontament
2.5. El locus of control

Unitat 3.- Retrobar l’equilibri
3.1. Símptomes de l’estrès

Destinataris i requisits mínims d’accés

S’adreça a persones voluntàries que estan en contacte amb persones que viuen situacions difícils, siguin causades per incidents crítics (aiguats, incendis, accidents, etc.) o per situacions estressants (divorcis, problemes econòmics, soledat, etc.).

Es recomana un nivell bàsic de competències digitals, principalment en navegació per Internet, correu electrònic, processament de textos i/o ús dels principals programes d’ofimàtica (per exemple, Microsoft Office o LibreOffice) i altres espais de comunicació (ús de fòrums, eines de videoconferència, xarxes socials…).

És necessari que l’alumne/a disposi d’un ordinador (no tauleta ni altre dispositius mòbils) amb connexió a Internet i navegador. Necessitarà altaveu i un programa que el permeti veure vídeos per a visualitzar el material addicional (no obligatori) del mòdul.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs