Descripció del contingut

– Exercicis i jocs de comunicació integral, verbal i no verbal, per ajudar-nos i recrear la nostra relació a tots els nivells.
– Pràctiques d’aprenentatge de l’escolta.
– Dinàmiques d’escolta del nostre entorn i les possibilitats que ens ofereix.
– Quan escoltem també ens comuniquem.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris en actiu integrats a qualsevol associació.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.