Descripció del contingut

0. Presentació i introducció.
1. L’entrevista en la fase de l’acollida i orientació del procés de la gestió del voluntariat.
2. La selecció del voluntariat.
3. La fase de l’entrevista personal.
4. Quan dir “no” i com.
5. Derivacions i orientacions.
6. Aspectes importants de l’entrevista: forma i espai.
7. El perfil de l’entrevistador: habilitats i actituds.
8. Casos pràctics.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Coordinadors i coordinadores de voluntariat que estiguin interessats a estructurar i/o revisar aquesta fase del procés d’acollida del voluntariat a l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs