Descripció del contingut

Els temes a tractar en el curs son : 1. Suport en la deambulaciò 2. Transferències comuns. 3. Empènyer cadires de rodes. 4. Mobilitzacions articulars. 5. Canvis Postural. 6. Detectar situacions de risc. 7. Prevenció de caigudes i accidents. 8. Aprendre a tenir una bona postura per a evitar lesions.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris/es que desesenvolupin programes d’atenció a la gent gran

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs