Descripció del contingut

1. La diversitat cultural en una societat plural.
2. El fet migratori i el refugi.
3. Aspectes elementals de la immigració a Catalunya.
4. Conceptes bàsics: Immigració, refugi, integració, diversitat.
5. Estereotips, prejudicis i rumors en relació amb les persones immigrades.
6. L’impacte de la migració en les persones. Com acollim? Com millorar els processos d’acollida. Marc legal.

Competències que es treballen:

• Flexibilitat i disposició al canvi. Capacitat de revisió crítica i disposició a canviar els punts de vista per adaptar-se a diferents situacions o persones
• Sensibilitat envers els problemes socials: capacitat per tenir una actitud crítica i implicada davant de les situacions de discriminació per raons de racisme o xenofòbia.
• Empatia i assertivitat. Empatia: habilitat per construir relacions basades en l’escolta, la tolerància, la valoració i el respecte mutu. Assertivitat: capacitat per expressar la pròpia opinió amb consistència i respecte.
• Capacitat crítica. Habilitat per a la valoració de dades i informacions i capacitat per formular preguntes que qüestionin els prejudicis i els estereotips.
• Comprensió interpersonal: habilitat per escoltar i comprendre correctament els pensaments, sentiments o preocupacions de l’interlocutor.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que treballin amb immigrants, o persones interessades en el tema.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.