Descripció del contingut

Descripció
1. Situem el compromís de la persona voluntària : les dimensions del compromís. El Compromís afectiu, El compromís de continuïtat i El compromís normatiu.2. Quina és la motivació per a fer voluntariat? : L’evolució de les motivacions al llarg de la tasca voluntària.3. Quins son els aprenentatges que ens aporta el voluntariat: desenvolupament competències. Identifiquem les competències adquirides amb l’experiència de voluntariat. Que més podem aprendre?

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries d’acompanyament amb més de 5 anys d’experiència fent aquest tipus de voluntariat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.