Descripció del contingut

1. El Codi d’Identificació Censal (CIF o NIF) i la

Declaració Censal

2. Impost d’activitat econòmiques (IAE)

3. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

4. L’Impost sobre Societats (IS)

5. L’Impost de la renda de les persones físiques (IRPF)

6. La declaració d’operacions amb tercers (model 347)

7. Donatius i mecenatge

8. Actualitat fiscal

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries, dirigents, responsables, coordinadores d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l’entitat.

Es demana a l’alumnat la participació en un fòrum de presentació inicial. Durant tot el procés formatiu, es demana la seva participació en diverses activitats. Es fa seguiment de l’activitat de cada alumne dins la formació, amb un registre de temps de connexió, activitats, etc.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs