Descripció del contingut

1. El Codi d’Identificació Censal (CIF o NIF) i la Declaració Censal.
2. Impost d’activitat econòmiques (IAE).
3. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
4. L’impost sobre Societats (IS).
5. L’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).
6. La declaració d’operacions amb tercers (model 347).
7. Donatius i mecenatge.
8. Altres novetats fiscals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris, dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs