Descripció del contingut

 • Marc legal del model català del voluntariat
 • Aproximació als conceptes relacionats amb l’acció voluntària
 • Què és i què no és voluntariat.
 • El voluntariat a l’entitat. Les responsabilitats i obligacions legals de les entitats en relació amb el voluntariat:
  • El programa i el pla de voluntariat.
  • Llibre de voluntariat.
  • El full de compromís.
  • El rescabalament de despeses.
  • Les assegurances.
 • Altres drets i deures de l’entitat de voluntariat i la persona voluntària.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives, especialment quan es dediquen a la coordinació i/o gestió d’equips de voluntariat, persones voluntàries i persones amb una àrea de responsabilitat dins d’equip directiu i que volen tenir una visió global de la gestió del voluntariat de l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs