Descripció del contingut

1. Obligacions envers els diferents registres i censos.
2. Obligacions documentals relacionades amb el funcionament intern de l’entitat, assemblea i junta directiva.
3. Obligacions relacionades amb la gestió de les persones: voluntariat i personal remunerat.
4. Obligacions econòmiques de les associacions.
5. Obligacions fiscals.
6. Obligacions legals relacionades amb l’organització de les activitats (protecció de dades, assegurances, llei espectacles…)
7. Responsabilitat dels membres de les juntes directives.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones dirigents, responsables o coordinadors/es d’entitats, especialment persones que formen part de la junta directiva.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs