Descripció del contingut

PARTICULARITATS DEL CONSUM JUVENIL DE DROGUES:
– Espais d’oci i festa
– Substàncies, hàbits i tendències en el consum
– Riscos i problemàtiques de consum

INTERVENCIÓ PREVENTIVA DES DEL MODELS DE RESPONSABILITAT:
– Responsabilitzar de les pròpies decisions
– Pautes útils per no consumir, aplicades a la oferta i viables en un entorn de consum
– Consum de drogues des d’una perspectiva de reducció de riscos
– Evitar conductes associades a la intoxicació
– Observació del funcionament propi per a l’autorregulació

PAUTES GENERALS PER UN ABORDATGE EDUCATIU DE CADA SUBSTÀNCIA:
– Tabac i cannabis
– Alcohol
– LSD i bolets
– Derivats anfetamínics i speed
– Cocaïna esnifada
– Ketamina i Gammahidroxibutirato
– Últimes drogues de síntesi, els RC’S

VOLUNTARIAT ASSOCIAT A LA REDUCCIÓ DE RISCOS:
– El treball d’iguals
– L’experiència d’Energy Control

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones interessades en l’àmbit de la drogodependència (prevenció i assistència), que ja realitzen tasques de voluntariat en aquest àmbit o aquelles que s’hi volen iniciar.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.