Descripció del contingut

1. Socorrisme i salut. Què és la salut, la prevenció i dels riscos, primers auxilis i àmbit legal.
2. Protocol PAS (primera actuació)
3. Exploració de la víctima
4. Suport vital bàsic
5. Obstruccions de la via aèria
6. Hemorràgies i xoc
7. Traumatismes
8. Ferides

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que per la seva tasca/rol en les activitats i/o en relació a la seguretat a l’entitat necessitin tenir aquests coneixements.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs