Modalitat:En línia
Durada:16 hores
Etiquetes:

Descripció del contingut

1. Mòdul 1:
- Com instal·lem el programa? Demostració del procés d’instal•lació del programa de Comptabilitat
- Creació d’una empresa
- Primers passos amb el programa
- Definició de taules mestres
- Menú IVA: el registre i tractament de les factures emeses i rebudes
2. Mòdul 2:
- Previsions de cobrament i pagaments
- Extractes i llistats de previsions
- Procés de creació de fitxers amb ordres de pagament
- Captura moviments bancaris i conciliació automàtica
- Comptes pressupostaris i centres de cos
- Llistat de pressupost
3. Mòdul 3:
- Canvis de comptes i de centres de cost
- Processos amb els pressupostos
- Altres opcions del menú processos
- Creació i modificació de Balanços
- Consolidació i fusió empreses
- Usuaris
4. Mòdul 4:
- Assentament predefinits
5. Mòdul 5:
- Treballant amb casos pràctics

Destinataris i requisits mínims d’accés

Totes aquelles persones que es dediquen a la gestió econòmica de l’entitat i conèixer el Programa de gestió d’associacions Suport-Comptabilitat, per facilitar la gestió econòmica de les entitats.

No hi ha convocatòries
Escoles que l’imparteixen