Descripció del contingut

1. Mòdul 1:
– Com instal·lem el programa? Demostració del procés d’instal•lació del programa de Comptabilitat
– Creació d’una empresa
– Primers passos amb el programa
– Definició de taules mestres
– Menú IVA: el registre i tractament de les factures emeses i rebudes
2. Mòdul 2:
– Previsions de cobrament i pagaments
– Extractes i llistats de previsions
– Procés de creació de fitxers amb ordres de pagament
– Captura moviments bancaris i conciliació automàtica
– Comptes pressupostaris i centres de cos
– Llistat de pressupost
3. Mòdul 3:
– Canvis de comptes i de centres de cost
– Processos amb els pressupostos
– Altres opcions del menú processos
– Creació i modificació de Balanços
– Consolidació i fusió empreses
– Usuaris
4. Mòdul 4:
– Assentament predefinits
5. Mòdul 5:
– Treballant amb casos pràctics

Destinataris i requisits mínims d’accés

Totes aquelles persones que es dediquen a la gestió econòmica de l’entitat i conèixer el Programa de gestió d’associacions Suport-Comptabilitat, per facilitar la gestió econòmica de les entitats.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs