Descripció del contingut

1. Mòdul 1:
– Introducció
– Primers passos amb el programa
– Botonera i opcions principals
– Creació, tancament o obertura d’exercicis
2. Mòdul 2:
– Definició de taules mestres
– Procés de canvi BIC i IBAN
– Menú d’assentaments
– Menú IVA. El registre de factures emeses i rebudes
3. Mòdul 3:
– Menú d’extractes: consultes i llistats
– Balanços i comptes d’explotació
– Tancament
4. Mòdul 4:
– Treballant amb casos pràctics

Destinataris i requisits mínims d’accés

Totes aquelles persones que es dediquen a la gestió econòmica de l’entitat i conèixer el Programa de gestió d’associacions Suport-Comptabilitat, per facilitar la gestió econòmica de les entitats.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs