Descripció del contingut

1. Mòdul 1: Opcions avançades de socis.
– Agrupació de socis per clau.
– Facturació per clau.
– Descomptes per clau.
– Opcions de comunicacions amb els socis: agenda, incidències, etc.
– Llibre de convocatòries i actes.
2. Mòdul 2: Les activitats. Opcions avançades.
– Assignació de càrrecs per assistència, com cobrar pels dies d’assistència real dels inscrits.
– Assignació d’abonaments per no assistències.
– Assignació de càrrecs per assistències previstes.
– Creant activitats complexes amb opcions i períodes.
3. Mòdul 3: Opcions avançades de quotes. Altres opcions del programa.
– Quotes variables segons l’edat i segons l’antiguitat dels socis.
– Canvi de preu a les tarifes.
– Crear recordatoris abans de facturar.
– Creació de documents d’alta i baixa personalitzats.
– Creació de justificants de diverses inscripcions.
– Formats avançats de rebuts.
4. Mòdul 4: Casos pràctics.
– Treball col·laboratiu de resolució de casos pràctics.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Totes aquelles persones majors d’edat interessades en conèixer el Programa de gestió d’associacions Suport-Socis per facilitar la gestió dels socis de les entitats.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs