Descripció del contingut

Format de carnets i etiquetes. Format de rebuts. Definició d’activitats. Gestió d’impagats. Traspassos a comptabilitat. Processos de tancament. Aquest curs treballa en base a un programa informàtic.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones encarregades de la gestió diària de l’entitat, així com els responsables i dirigents que necessiten un coneixement de diferents temàtiques relacionades amb la gestió de l’entitat.

Convocatòries previstes

Nom Dates del curs Data límit d'inscripció Lloc
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT 05/12/2022 – 21/12/2022

Escoles que imparteixen el curs